Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta u Beogradu, a 1954. godine se kao autonomna institucija pridružuje Univerzitetu u Beogradu, ukidanjem Tehničke visoke škole.

Beograd_-_Gradjevinski_fakultet1

Ova institucija je najstarija i najviša obrazovna institucija u oblasti arhitekture i urbanizma.

Arhitektonski fakultet u Beogradu organizuje i realizuje studije u oblasti arhitekture, a u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka.

ORGANIZACIONA STRUKTURA FAKULTETA

U okviru fakulteta postoji 3 departmana (odseka), 6 katedri i 4 centra.

Funkcija departmana je da organizuju studije u jednoj obrazovnoj-naučnoj odnosno, obrazovno-umetničkoj oblasti u okviru odgovarajućih polja.

 • Departman za arhitekturu
 • Departman za urbanizam
 • Departman za arhitektonske tehnologije

Katedre su osnovne nastavno-naučne jedinice čiji je zadatak da koordiniraju nastavni i naučni rad u okviru oblasti:

 • Katedra za arhitektonsko i urbanističko projektovanje
 • Katedra za urbanizam i prostorno planiranje
 • Katedra za arhitektonske konstrukcije, tehnologiju građenja i ekološki inženjering
 • Katedra za statiku konstrukcija
 • Katedra za istoriju i teoruju arhitekture i umetnosti
 • Katedra za vizuelne komunikacije

Centri:

 • Arhitektonski i računarski centar (ARC)
 • Centar za akreditaciju i međunarodnu saradnju (CIC)
 • Informaciono-dokumentacioni centar (InDoC)
 • Istraživačko-poslovni centar (IPC)

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

 • Arhitektura
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: inženjer arhitekture
  • Moduli:
   •  Zajedničke osnove

Integrisane akademske studije

 • Arhitektura
  • Trajanje studija: 5 godine – 300 ESPB
  • Stečeno zvanje: master diplomirani inženjer arhitekture
  • Moduli:
   •  Zajedničke studije

Master akademske studije

 • Arhitektura
  • Trajanje studija: 2 godina – 120 ESPB
  • Stečeno zvanje: master inženjer arhitekture – modul
  • Moduli:
   • Arhitektura
   • Urbanizam
   • Arhitektonse tehnologije
   • Arhitektonsko konstrukterstvo
 • Integralni urbanizam
  • Trajanje studija: 2 godine – 120 ESPB
  • Stečeno zvanje: master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
  • Moduli:
   • Zajedničke studije
 • Unutrašnja arhitektura
  • Trajanje studija: 2 godine – 120 ESPB
  • Stečeno zvanje: master inženjer unutrašnje arhitektura
  • Moduli:
   • Zajedničke studije

Specijalističke studije

 • Urbana obnova
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: specijalista iz oblasti urbane obnove
 • Energetski efikasna i zelena arhitektura
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: specijalista za energetski efikasnu i zelenu arhitekturu
 • Projektovanje i nasleđe
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: specijalista inženjer arhitekture – projektovanje i građenje u nasleđu

Doktorske akademske studije

 • Arhitektura i urbanizam
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: doktor tehničkih nauka u oblasti Arhitektura i urbanizam
  • Modul:
   • Arhitektura i urbanizam
  • Uža naučna oblast: Kandidat se opredeljuje za jednu od 9 uže naučne oblasti

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena četvorogodišnja srednja škola.

Na prijemnom ispitu polaže se test iz opšte kulture iz oblasti arhitekture na kom je moguće osvojiti maksimalno 30 bodova i test iz razumevanja i logičkog zaključivanja na kom je takođe moguće osvojiti maksimalno 30 bodova. Na fakultetu se organizuje pripremna nastava za prijemni ispit.

Broj raspoloživih mesta 

 • Arhitektura:
  • budžet: 160
  • samofinansiranje: 80

Integrisane akademske studije

Uslov za upis na integrisane akademske studije je završena četvorogodišnja srednja škola.

Na prijemnom ispitu polaže se test iz opšte kulture iz oblasti arhitekture na kom je moguće osvojiti maksimalno 30 bodova i test iz razumevanja i logičkog zaključivanja na kom je takođe moguće osvojiti maksimalno 30 bodova. Na fakultetu se organizuje pripremna nastava za prijemni ispit.

Broj raspoloživih mesta 

 • Arhitektura:
  • budžet: 40
  • samofinansiranje: 24

Master akademske studije

Master akademske studije mogu upisati svi svršeni studenti osnovnih akademskih studija sa ostvarenih 180 ESPB.

 • Arhitektura
  • Prijemni ispit
   • Uspeh na prethodno završenim studijama (60 bodova)
   • Kvalitet portfolia u celini (20 bodova)
   • Test ili test i intervju – pisani rad vezan za temu jednog od projekata sadržanog u portfoliju (20 bodova)
  • Broj raspoloživih mesta
   • budžet: 118
   • samofinansiranje: 58
 • Integralni urbanizam
  • Prijemni ispit
   • Prosečna ocena sa prethodnih studija
  • Broj raspoloživih mesta
   • budžet: 21
   • samofinansiranje: 11
 • Unutrašnja arhitektura
  • Prijemni ispit
   • Uspeh na prethodno završenim studijama (25 bodova)
   • Motivaciono pismo i intervju (25 bodova)
   • Kvalitet portfolia u celini (50 bodova)
  • Broj raspoloživih mesta
   • budžet: 21
   • samofinansiranje: 11

Specijalističke studije

Uslov za upis na ovaj program su završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB iz oblasti arhitekture, građevine, mašinstva ili elektrotehnike.

 • Urbana obnova
  • Broj raspoloživih mesta
   • budžet: 0
   • samofinansiranje: 30
 • Energetski efikasna i zelena arhitektura
  • Prijemni ispit
   • Ostvareni uspeh u toku studija (80 bodova)
   • Radno iskustvo u struci (10 bodova)
   • Iskustvo iz oblasti energetski efikasne i zelene arhitekture (10 bodova)
  • Broj raspoloživih mesta
   • budžet: 0
   • samofinansiranje: 32
 • Projektovanje i nasleđe
  • Broj raspoloživih mesta
   • budžet: 0
   • samofinansiranje: 27

Doktorske studije

Pravo upisa na doktorske studije imaju svi kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije sa najmanje 300 ESPB i prosečnom ocenom od najmanje 8 sa osnovnih i master akademskih studija.

Prijemni ispit

 • Prosečna ocena
 • Pismo o opredeljenju i biografija
 • Test
 • Intervju

Broj raspoloživih mesta

 • budžet: 3
 • samofinansiranje: 22

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

 • Školarina za državljane Republike Srbije: 240.000 RSD
 • Školarina za strane državljane: 3000 €

Integrisane akademske studije

 • Školarina za državljane republike Srbije: 240.000 RSD
 • Školarina za strane državljane: 3000 €

Master akademske studije

 • Školarina za državljane republike Srbije: 240.000 RSD
 • Školarina za strane državljane: 3000 €

Specijalističke studije

 • Urbana obnova
  • Školarina za državljane Republike Srbije: 120.000 RSD
  • Školarina za strane državljane: 1200 €
 • Energetski efikasna i zelena arhitektura
  • Školarina za državljane Republike Srbije: 180.000 RSD
  • Školarina za strane državljane: 2400 €
 • Projektovanje i nasleđe
  • Školarina za državljane Republike Srbije: 180.000 RSD
  • Školarina za strane državljane: 2400 €

Doktorske studije

 • Školarina za državljane Republike Srbije: 300.000 RSD
 • Školarina za strane državljane: 3500 €

slika


KONTAKT
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd
Telefon: +381 11 337 01 99 (studenstka služba)
Website: www.arh.bg.ac.rs
Email: studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

Podeli