Bitki ili bici – Kako se piše

Ukoliko i vas muči pitanje da li se piše bitki ili bici, odgovor je – pravilno je oboje. Pojašnjenje zašto su oba oblika tačna naći ćete u nastavku.

Objašnjenje zašto je pravilno bitki

Ova reč u svom osnovnom obliku, nominativu jednine, glasi bitka. Pripada onim imenicama ženskog roda koje se završavaju na -TKA, a takve imenice u načelu ne podležu sibilarizaciji u dativu i lokativu jednine (glasovnoj promeni u okviru koje glasovi K, G i H prelaze u C, Z i S). 

Sibilarizacija bi ovde dovela do udaljavanja od osnovnog lika reči – u skladu sa time, jedini ispravan oblik trebalo bi da bude bitki.

Objašnjenje zašto je pravilno bici

U specijalnim, Pravopisom priznatim slučajevima, dolazi do prihvatanja oblika reči u kome je izvršena sibilarizacija (bici) usled njegove česte upotrebe, ali imajući u vidu da on glasi bici, a ne bitci. Objasnićemo i kako.

Sibilarizacija se kod imenica ženskog roda na -KA (npr. daska- dasci) dešava u oblicima dativa i lokativa jednine – prema tome bi se očekivalo reč bitka u navedenim padežima glasi bitci. Oblik bitci jedini je neispravan oblik.

Ovde dolazi do glasovne promene koja se zove gubljenje suglasnika, a reč je o gubljenju glasova T i D ispred C, Č, Ć, Đ i Dž. Da bliže objasnimo – glas C u sebi sadrži komponente glasova T i S, stoga bi razloženo ova reč zvučala: bittsi, a gubljenjem jednog suvišnog T, ponovo bi ostala kombinacija T i S koja se izgovara, a stoga i piše bici (bitci > bittsi > bitsi > bici). 

Primeri pravilne upotrebe ovih oblika reči

Kako bismo ilustrovali pravila, navešćemo primere:

Oni su pobedili u toj bitki. / U ovoj bici nema pobednika.

Pošto smo razjasnili zašto je pravilno i bitki i bici, a zašto je oblik bitci neispravan, nadamo se da vam pisanje ove reči više neće zadavati probleme.

Podeli