Božiji ili božji – Kako se piše

Na pitanje da li se piše božiji ili božji, odgovor glasi: pravilno je oboje, ali se prednost daje obliku božji. Zašto je to slučaj objašnjeno je u nastavku. 

Objašnjenje zašto je pravilno oboje

Reč božji po vrsti je prisvojni pridev, nastao od imenice Bog. Sufiks za građenje prisvojnog prideva je -JI, ali može glasiti i -IJI. 

Sufiks -IJI- koristi se kod osnova koje sadrže suglasničku grupu komplikovanu za izgovor (npr. guščiji), a inače se koristi sufiks -JI. Kako se osnova imenice Bog završava jednim suglasnikom, onda ne predstavlja problem za izgovor, pa prednost ima oblik božji. 

Nadamo se da vam je razjašnjena dilema da li se piše božiji ili božji, te da neće biti problema sa pisanjem bilo kog od ova dva oblika u budućnosti.

Podeli