Budizam

Nastao je u 6. veku p.n.e.

Na indijskom tlu bile su zastupljene dve religije: Bramanizam i Hinduizam.

Bramanizam: ideja da postoji opšta duša svea Braman. Smatraju da postoji pojedinačna duša svakog čoveka Atman, i zarobljena je u materijalnom telu, teži da se spoji sa Bramanom. Postoji mnoštvo božanstava.

Deus Poter – otac bogova (Zevs).

Aditi – majka bogova (Hera).

Agni – bog vatre, Baruna – bog vatre.

Hinduizam, u srednjem veku bramanizam se preoblikovao u tri božanstva: Brama – stvaratelj, Višna – stvoreno održava, Šiva – stvoreno razara. Posle hrišćanstva i  islama je najzastupljenija religija na svetu. Prva religija koja je uvela hodočašće, Banares.

Vrši se obredno kupanje u svetoj reci Gang. Spaljuju svoje žrtve i posipaju pepeo u reku, radi nastanka života pokojnika. Himalaji – planina bogova.

Budizam, osnivač Sidarta Gotana, Buda – prosvetitelj, probudjen. Jedina religija u kojoj nema Boga. Majka Maja ga je rodila 7 dana pošto je sanjala.

Trideset godina je živeo u raskoši i bogatstvu. Nije hodao, nosili su ga u zlatnoj stolici. Živeo je u zabludi da je sve večno i nepromenljivo, raskošno i luksuzno.

Prosvetljenje je doživeo kada je jednog dana izašao u stvarn svet i šokirao se kada je sreo monaha. Sutradan izlazi opet i sreće čoveka koji je bio bolestan od lepka i još više se šokirao. Treći dan je sreo kostura. Tada je shvatio da postoji i bol i patnja, i kraj života. Budjenje svesti, drugačiji stav. Odlučio je da se više ne vrati u svoje kraljevstvo i postao je prosjak, počeo je da putuje po Indiji. Učenje je namenio svim ljudima. Svako može da doživi najviši stupanj blženstva, nirvana, ako uspe da prevazidje bol i patnju uz meditaciju i jogu.
Asketski način života, bez hrane i vode. Malo je falilo da umre, ali se postepeno odrekao potpune askeze, i to je savetovao svima. Živeti život sa merom.

Sveta knjiga: „Tripitake“ (tri korpe). Postojale su 4 kaste i nisu smeli da se mešaju sa drugima, niti sklapaju brak. Postoje mala i velika kola. Za običnog čoveka dovoljno je samo da se opredeli da krenu tim putem, a za veća je potrebno veliko odricanje.

Zapovesti:

–         ne ubij

–         ne kradi

–         ne vrši preljubu

–         ne laži

–         ne uzimaj alkohol (optijate)

Oslobadjanje od materijalnog, bola, patnje, želja. Po budinoj smrti njegovi učenici kreću van Indije da propovedaju budizam. U indiji se stvaraju grane budizma.

Lamanizam, javlja se na Tibetu. Sveštenici lame. Vrhovni poglavar Dalaj Lama, svetovna i duhovna vlast. Suština se svodi na verovanje u reinkarnaciju, duša se iseljava iz tela i useljava u telo nekog tek rodjenog dečaka u Tibetu. Deca se prate, da li će usloviti nešto u svom ponašanju ili delovanju što liči na prethodnog Dalaj Lamu. Poslednji Dalaj Lama rodjen je 1933. godine. Već sa 3 godine proglašen je za Dalaj Lamu. Postao je 1959. godine. Simboli koje nosi kada vrši obrede sa sobom su zvono, štap i mlin.

Tek kada se svi slože oko karakteristika (cedulje) dečaka u odnosu na sličnost sa Dalaj Lamom pušta se beli dim.

1959. godine Kina okupira Tibet. Njega su uspeli da odvedu iz Tibeta, i još se nije vratio.

Djainizam, osnovao je Budin savremenih Moho. Blaženstvo – djaina.

Mahatma Gandi – predsednik Indije (samostalna) simbol nenasilne borbe.

Podeli