Definisanje marketinga

AMA:

Marketing je proces planiranja i sprovodjenja koncepcija, odredjivanja cena, distribucije i promocije ideja, roba i usluga, radi kreiranja razmene koja zadovoljava potrebe pojedinaca i organizacije.

Podeli