Depresija – kako je prepoznati?

Mnogi domaći i strani stručnjaci vode polemiku da li je depresija upošte bolest i da li se depresija leči. Depresivno stanje je sve češća pojava. Nažalost prisutna je jednako kako kod starije, tako i kod mlade populacije. Depresija se sreće i kod dece.

Spoljni faktori koji utiču na depresiju

Vremenske prilike su jedan od glavnih faktora depresivnog ponašanja. Nije slučajno što se najveći broj samoubistava dešava baš u skandinavskim zemljama, tj. geografskom podučju koje se odlikuje velikom količinom padavine, hladnoćom i polarnim noćima. Zatim, mesečeve mene mogu usloviti depresivno ponašanje, recimo tokom punog meseca ili u noćim mladog meseca dešavaju se depresivni napadi, izraženi depresivnim simptomima.

Depresivna devojka

Nasledni faktori

Nasledni faktor, kao i kod drugih bolesti, tako i kod depresije ostavlja veliko trag. Primećeno je da depresija, simptomi, učestalost javljanja i okolnosti pod kojima je prisutna javlja češće kod ljudi koji imaju genetske predispozicije. Nasledni faktor je bitan okdač kada je depresija u pitanju.. Poželjno je obratiti pažnju na prvu depresiju, simptome u ranoj fazi.

Depresija – simptomi

Simptomi depresijie su očigledni i jednostavno se mogu utvrditi. Mada i kod utvrđivanja dijagnoze, poženljno je biti oprezan. Simptomi su umor, pospanost, blaga glavobolja, a češće melanholija, aksioznost, strahovi… Neretko se kao simptom dešavaju i teži poremećaji, poput kardioloških smetnji, stomačnih problema, seksualnih problema, bolova u želudcu ili na drugim delovima tela.

Depresivne episode

Depresivne episode mogu biti različitog intenziteta, kako blagih, tako i do izuzetno jakih napada. Depresivne episode i depresivni simptomi su individualni od osobe do sobe. Često se osobe mogu boriti i godinama sa depresijom, a da to okolina ne primeti. To su izuzetno slabi oblici uz povremene episode, sa blagim napadima, obično tokom večeri, pred kraja dana ili tokom promene vremenskih prilika. Izuzetno jake epizode mogu ostaviti velike posledice na kompletno zdravlje. Jake epizode su često praćene napadima, koje se mogu završiti medicinskoj pomoći.

Preporuke kako se ponašati tokom depresivnog stanja

Depresivno stanje zahteva razne vrste pomoći. Kako od strane najbližih, tako i od strane stručnih lica. Poželjno je da najbliži, konkretno porodica i prijatelji moraju poslati dosta ljubavi, pažnje i razumevanja. Preporuka je da se nauči pravilan mehanizam disanja, za to vam je potrebna pomoć stručnih lica. Dubnoki uzdah i izdah, uz određeni interval pauza mogu značajno ublažiti simptome depresije. Terapija je obavezna, a primena redovna. Ne se me se prekidati terapija ili lekove piti na svoju ruku ili uz kombinaciju sa supstanicama, alkoholom ili nekom vrstom hrane, koja nije namenjena uz terapiju.

Lekarska pomoć

Depresija, simptomi i lečenje, kao i pitanja od značaja za ovu oblast mora se svakako lekarski propratiti. Lekarska pomoć je neizbežna. Savet je da osobe koje pate od depresije moraju po promeni ponašanja i po primećivanju nekih problema javiti se za lekarsku pomoć. Da bi se odredila adekvatna terapija, pacijent mora proći potpunu zdravstvenu proveru. Počev od biohemijskih analiza krvi, preko kardioloških provera, ako je potrebno i snimak glave skenerom. Nakon dobijenih kompletnih analiza može se videte slika zdravstvenog stanja. Na osnovu te kompletne slike može se utvrditi adekvatna terapija. Lekar će preko redovnih kontrola pratitit primenu lekova i njegove efekte.

Podeli