Državna službena lica

Državna službena lica ≠ društvena službena lica

Državna službena lica: -službenici(stalno, profesionalno zaposleni)
-neslužbenici(privremeno, povremeno)

Birokratija ≠ tehnokratija
Savremene države – tehnokratija = elitni sloj birokratije

Državni organi imaju svoju nadležnost, a ona može biti:
Redovna:
-Mesna
-Stvarna(sudovi opšte i posebne nadležnosti)
Vanredna
-Funkcionalna( ad hoc, kao npr Haški tribunal sa privremenom funkcijom)

Vrste državnih organa:
-Centralni i periferni
-Odlučujući i izvršni
-Politički i stručni
-Demokratski i birokratski
-Inokosni i zborni(kvorum, većina(obična, apsolutna, kvalifikovana)
-Oružani i civilni(vojska, policija i žandarmerija kao mešavina prva dva)

Podeli