Edukacija dece u Meksiku

Obrazovne/edukativne prakse nude profesionalno iskustvo u oblasti edukacije i predavanja stranih jezika za obrazovanje odraslih i dece. Ova edukaciona praksa održava se u u školi po imenu “Sebec AC” u oblasti Sinaloa, u Meksiku u perodu od 48 nedelja.

MAZATLAN-SINALOA-MEXICO-21

Posao na praksi koji će obavljati student/praktikant tiče se predavanja engleskog jezika ljudima sa različitim nivoima znanja. Student/praktikant je dužan da se prilagodi školskom sistemu i programu, uzimajući tokom svog rada u obzir i uslove koje je škola obezbedila. Takođe, praktikant će praviti plan rada na nedeljnom nivou, kako bi škola mogla da prati njegov rad. Pored ovoga, veoma bitno je da student/praktikant poštuje rokove za testove, dopunske časove, izradu plana rada, i slično, što je unapred dogovoreno sa školom. U toku trajanja prakse, student će imati priliku da prisustvuje roditeljskim sastancima, izletima, raznim radionicama, i to će biti idealna prilika da se bolje upozna sa svojim učenicima i njihovim roditeljima. Student/praktikant će uz pomoć tehnologije i raznih dekoracija i rekvizita moći da učini svoje časove zanimljivijim i produktivnijim. Praktikant će steći iniciajtive i nove strategije u metodici predavanja koje će moći da implementira kada se vrati u svoju zemlju. Tokom trajanja prakse imaćete priliku da upoznate duh i tradiciju egzotičnog Meksika i steknete profesionalno iskustvo u internacionalnom okruženju.

Radno vreme je od 6:50 do 14:30 časova , sa totalnim fondom od 40 radnih časova nedeljno, sa ponekim radnim subotama.

Mesečna plata iznosi 465 US $ i pokriva troškove osnovnih potreba, a novčani iznos je određen u visini proseka države u kojoj ste na praksi.

Ukoliko želiš da se informišeš o daljem procesu učešća na ovoj, ili praksama poput ovih, možeš da popuniš prijavu na ovom linku: PRIJAVA i bićeš kontaktiran u roku od 48h, a prijave su u toku.

Konkretan datum početka prakse određuje se u dogovoru sa institucijom sa kojom ćete sarađivati.

Neophodni uslovi za učešće:

  • Diplomirani student jezičkog fakulteta/ više škole ili drugog fakulteta
  • Odlično poznavanje engleskog jezika
  • Posedovanje znanja iz oblasti lingvistike
  • Posedovanje veština podučavanja stranog jezika

Podeli