Finansijska analiza

Bavi se ispitivanjem i ocenjivanjem rezultata u oblasti finansiranja što se postiže uporedjivanjem, raščlanjivanjem i uopštavanjem.

Analiza finansija preduzeća je deo ekonomske analize poslovanja preduzeća, radi se mesečno dnevno i po završnom ili periodičnom obračunu.

Finansijska analiza obuhvata:

–         analizu novčanih tokova (tokova gotovine, ukupnih sredstava, obrtnog fonda)

–         analiza finansijskih rezultata (gubitka, dobitka)

–         analiza finansijskog položaja zaduženosti, sopstvenog kapitala, analiza stabilnosti, razvoja preduzeća

Podeli