Finansijska i kadrovska funkcija

Pojam, značaj i zadaci finansijske funkcije

 Finansijska funkcija vodi brigu o novcu.

Zadaci finansijske funkcije:

  • planiranje potrebnih finansijskih sredstava
  • pribavljanje potrebnih finansijskih sredstava
  • racionalno korišćenje sredstava
  • analiza i kontrola upravljanja sredstvima

 Finansijska dokmunetacija i evidencija

Izlazne fakture – kupci (naplata potraživanja)

 Ulazne fakture – dobavljači (plaćanje obaveza)

Pojam, značaj i zadaci kadrovske funkcije

Kadrovska funkcija obavlja aktivnosti koje su vezane za radni kolektiv.

Radni kolektiv je najvažniji element preduzeća.

Teži se uspostavljanju optimalnog sastava radnog kolektiva. To je onaj koji u potpunosti odgovara potrebama preduzeće. Pravi čovek na pravom mestu.

Broj kadra – skup stručnih ljudi.

Zadaci kadrovske funkcije:

  • formiranje radnog kolektiva
  • razvoj kadrova

Značaj kadrovske funkcije: obezbeđuje izvršenje zadataka u procesu proizvodnje.

Podeli