Finansijski menadžment

Finansijski menadžment je upravljanje poslovnim finansijama.

Proces stvaranja finansijskih uslova za postizanje finansijskog cilja, tj stvaranja profita.

 

Pet funkcija finansijskog menadžmenta:

  1. finansijsko planiranje
  2. finansijska organizacija
  3. izbor finansijskih kadrova
  4. finansijsko rukovodjenje
  5. finansijska kontrola

 

Zadatak ovih ciljeva je da obezvbedi ulaganja u preduzeče i da ih transformiše u profit. Finansijska ulaganja mogu biti sa:

–         sopstvenim kapitalom, svojinom vlasnika (akcionara) ili

–         pozamljenim sredstvima u vidu bankarskih kredita

 

Finansijski menadžer vodi računa o ugledu preduzeća na tržištu, o kreditnoj sposobnosti, o stručnim kadrovima. Ima osobine:

–         kreativnosti

–         upornosti

–         istraživački duh

–         inicijativnosti

–         nezavisnosti

–         stručan

–         samouveren

–         odgovoran

–         fleksibilnost

Podeli