Građevinski fakultet

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu osnovan je 1948. godine izdvajanjem Tehničkog fakulteta iz sastava Univerziteta u Beogradu, a 1954. godine se kao autonomna institucija pridružuje Univerzitetu u Beogradu, ukidanjem Tehničke visoke škole.

Beograd_-_Gradjevinski_fakultet1

Ova institucija je najstarija i najviša obrazovna institucija u oblasti građevinstva i geodezije u našoj zemlji.

Građevinski fakultet u Beogradu organizuje i realizuje studije u oblasti građevinarstva i geodezije, a u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka.

ORGANIZACIONA STRUKTURA FAKULTETA

U okviru fakulteta postoji 8 katedri, 7 instituta i 15 laboratorija.

Katedre su osnovne nastavno-naučne jedinice čiji je zadatak da koordiniraju nastavni i naučni rad u okviru oblasti:

 • Katedra za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija
 • Katedra za materijale i konstrukcije
 • Katedra za upravljanje projektima u građevinarstvu
 • Katedra za građevinsku geotehniku
 • Katedra za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo
 • Katedra za puteve, aerodrome i železnice
 • Katedra za geodeziju i informatiku
 • Katedra za matematiku, fiziku i nacrtnu geometriju

Instituti su osnovne naučnoistraživačke organizacione jedinice, čija se delatnost odvija kroz izradu projekata, studija i ispitivanja u oblasti građevinarstva i geodezije. Mogu biti uključeni i u pružanje komercijalnih usluga u okviru delatnosti fakulteta.

 • Institut za materijale i konstrukcije
 • Institut za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo
 • Institut za saobraćajnice i geotehniku
 • Institut za upravljanje projektima u drađevinarstvu
 • Institut za numeričku analizu i projektovanje konstrukcija
 • Institut za geodeziju i geoinformatiku
 • Institut za matematiku, fiziku i nacrtnu geometriju

U laboratorijama se obavljaju vežbe i praktičan rad sa studentima i vrše istraživanja.

 • Laboratorija za konstrukcije
 • Laboratorija za materijale
 • Laboratorija za kolovozne konstrukcije
 • Laboratorija za mehaniku tla
 • Laboratorija za mehaniku fluida i merenje zapremine protekle tečnosti
 • Laboratorija za hidrometriju i hidrologiju
 • Laboratorija za komunalnu hidrotehniku i kvalitet voda
 • Laboratorija za hidrauliku i uređenje vodnih tokova
 • Laboratorija za premer
 • Laboratorija za fotogrametriju i daljinsku detekciju
 • Metrološka laboratorija Instituta za geodeziju
 • Laboratorija za kartografiju
 • Laboratorija za građevinsku fiziku
 • Laboratorija za elektroniku
 • Laboratorija za razvoj geoprostornih tehnologija otvorenog koda

STUDIJSKI PROGRAMI

Osnovne akademske studije

 • Građevinarstvo
  • Trajanje studija: 4 godine – 240 ESPB
  • Stečeno zvanje: diplomirani inženjer građevinarstva
  • Moduli:
   • Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo
   • Putevi, železnice i aerodromi
   •  Menadžment, tehnologije i informatika u građevinarstvu
   •  Konstrukcije
   •  Zajedničke osnove
 • Geodezija
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: inženjer geodezije
  • Moduli:
   •  Zajedničke osnove

Diplomske akademske studije (Master)

 • Građevinarstvo
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: master inženjer građevinarstva
  • Moduli:
 • Geodezija
  • Trajanje studija: 2 godine – 120 ESPB
  • Stečeno zvanje: master inženjer geodezije
  • Moduli:
   • Upravljanje nepokretnostima
   • Geoinformatika
   • Geodezija

Specijalističke studije

 • Građevinarstvo
  • Trajanje studija: 1 godina – 60 ESPB
  • Stečeno zvanje: spec. inž. energetske efikasnosti u zgradarstvu
  • Moduli:
   • Energetska efikasnost, održavanje i procena vrednosti objekata u visokogradnji

Doktorske akademske studije

 • Građevinarstvo
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: doktor nauka – građevinarstvo
  • Modul:
   • Građevinarstvo
  • Uža naučna oblast: Kandidat se opredeljuje za jednu od 34 uže naučne oblasti
 • Geodezija
  • Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB
  • Stečeno zvanje: doktor nauka – geodezija
  • Modul:
   • Geodezija i geoinformatika
  • Uža naučna oblast: Kandidat se opredeljuje za jednu od 10 užih naučnih oblasti

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI ZA UPIS

Osnovne akademske studije

Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena četvorogodišnja srednja škola.

Na prijemnom ispitu polaže se test iz matematike na kom je moguće osvojiti maksimalno 60 bodova. Na fakultetu se organizuje pripremna nastava za prijemni ispit.

Broj raspoloživih mesta 

 • Građevinarstvo:
  • budžet: 240
  • samofinansiranje: 100
 • Geodezija:
  • budžet: 40
  • samofinansiranje: 20

Diplomske akademske studije (Master)

Diplomske akademske studije geodezije mogu upisati svi svršeni studenti osnovnih akademskih studija.

Broj raspoloživih mesta

 • Građevinarstvo: 200
 • Geodezija: 60

Specijalističke studije

Uslov za upis na ovaj program su završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB iz oblasti građevinarstva i srodnih oblasti. Rang lista se formira na osnovu opšte prosečne ocene kandidata. Broj raspoloživih mesta se određuje u skladu sa društvenim potrebama i interesima struke (u statusu samofinansirajućeg studenta)

Doktorske studije

Pravo upisa na doktorske studije imaju svi kandidati koji su završili osnovne i master akademske studije Građevinarstva i Geodezije i/ili Geoinformatike.

Broj raspoloživih mesta

 • Građevinarstvo: 12
 • Geodezija i goeinformatika: 3

ŠKOLARINA

Osnovne akademske studije

Školarina za državljane Republike Srbije: 100.000,00 RSD

Školarina za strane državljane: 1.800,00 €

Diplomske akademske studije (Master)

Školarina za državljane republike Srbije: 120.00,00 RSD

Školarina za strane državljane: 2.400,00

Specijalističke studije

Školarina za državljane Republike Srbije: 120.000,00 RSD

Školarina za strane državljane: 2.400,00 €

Doktorske studije

Školarina za državljane Republike Srbije: 210.000,00 RSD (prva i druga godina), 234.000,00 RSD (treća godina)

Školarina za strane državljane: 4.000,00 € (prva i druga godina), 4.200,00 € (treća godina)

Prednosti studiranja na Građevinskom fakultetu

Studiranje na Građevinskom fakultetu otvara mnoge mogućnosti. Inženjerstvo i izgradnja privrednih objekata su jedna od oblasti kojom se diplomci i master studenti Građevinskog fakulteta mogu baviti. Najbolje građevinske i inženjering firme, kao što je Konstruktor Konsalting, obično prihvataju najbolje studente na praksu, što potvrđuje i poseta studenata Konstruktor gradilištima, a potom i zaposlenje. Ako birate ovaj fakultet, uložite maksimalne napore da postignete maksimalne rezultate i „izgradite“ sebi budućnost.

slika


KONTAKT
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd
Telefon: +381 11 3218 524 (studenstka služba)
+381 11 3218 526 (opšta služba)
Website: http://www.grf.bg.ac.rs
Email: ss@grf.bg.ac.rs
os@grf.bg.ac.rs

Podeli