Integralnost marketinga

Transportna funkcija, proizvodna, finansijska.

 

  1. koordinacija aktivnosti potfunkcije (uskladjivanjem)
  2. koordinacija marketing funkcije i ostalih poslovnih funkcija
  3. Saradnja marketinga sa drugim institucijama i organizacijama van preduzeća

Podeli