„Jututunska narodna himna“ Jovan Jovanović Zmaj

Jovan Jovanović Zmaj (1833-1904.)-

Predmet ove satirične pesme : knez Mihajlo Obrenović;

Himna – svečana pohvala pesma u slavu nekog božanstva ili heroja.

Predmet himne su: SLOBODA, PRAVDA, PATRIOTIZAM, NAROD. – Ovo je PARODIJA – suprotna pesma; pesma ispevana na  neku drugu pesmu ili protiv nje, tj. komična, podrugljiva; imitacija ozbiljne pesme.

U satiričnim pesmama i dolina se na duhovit i podrugljiv način, ili se osuđuju ljudske mane. Osnovni cilj satiričnih dela je da ukažu na društvene ili moralne slabosti, poroke i zloće; da ih izvrgne ruglu i podsmehu i da na taj način doprinesu njihovom otklanjanju;

Satira ukazuje na društvene, političke i moralne deformacije; ismejava ljudske gluposti; i knez Mihajlo je ovde prikazan kao karikatura.

Prisutna je i ironija – figura u kojoj se rečima dodaje suprotan smisao od onog koje one imaju.

Ljudske gluposti i poroci se predstavljaju kao vioko vredne vrline.

Zmaj je tvorac angažovane, političke i satirične poezije.

Jututunci – SRBI; Jug. himna – srpska himna; Mihailo Obrenović – gramziv, ohol, slavan, zdrav, krepak.

MOTIVACIJA – opravdanje postupaka književnih likova u delu (psihološka i socijalna); što je pravdanje uvođenjem novog motiva u delu. (“Prvi put s ocem na jutrenje”) – otac Mitar – pištolj.

Tipovi; tip je lik koji ima osobine karakteristične za neku grupu ljudi, sredine ili ljudski rod uopšte; tipično – karakteristično za grupu, sredinu ili klasu;

književne vrste koje su karakteristične za realizam;

  • romani
  • pripovetke
  •  novele

Proza; za razliku od romantizma, gde dominira poezija.

Podeli