Ajde ili hajde – Kako se piše

Kada je reč o jezičkoj nedoumici da li se upotrebljava ajde ili hajde, važno je znati da su oba oblika ispravna. Koji je bolje upotrebljavati, a koji je češći, objašnjavamo u daljem tekstu. 

Objašnjenje zašto se piše i hajde i ajde 

Hajde nam dolazi iz turskog jezik i predstavlja imperativnu rečcu, sa značenjem kreni, pođi (krenite, pođite ukoliko je hajdete).

Kada je reč o pravopisu, bolje je pisati hajde, hajmo, hajdete, ipak govorno je prihvaćeno i da se ovo h na početku izostavi, te se u govoru češće može čuti ajde, ajmo, ajdete. 

Iako su oblici bez h krnji, s obzirom da su ustaljeni, ispred njih se ne stavlja apostrof. 

Nakon što smo odgovorili na pitanje kada se koristi ajde ili hajde, nadamo se će upotreba ovih oblika biti znatno lakša. 

 

Podeli