Dabogda ili da bog da – Kako se piše

Na pitanje da li se koristi oblik dabogda ili da bog da, gramatički tačan odgovor je dabogda. 

Zašto se koristi baš ovaj izraz, otkrivamo u daljem tekstu.

Objašnjenje zašto se koristi dabogda 

Dabogda predstavlja prilog koji kao takav služi za izricanje želje, odnosno proklinjanje .Dakle, koristi se prilikom bacanja kletve, ali i onda kada nekom želimo sve najbolje, pozivajući se na boga, odnosno na njegovu milost. 

Primeri kada se koristi dabogda 

  • Dabogda vam deca bila živa i zdrava! 
  • Dabogda izgubio sve pare koje si ukrao. 

Nadamo se da je sada upotreba priloga dabogda jasnija, te da neće dolaziti do jezičkih nedoumica. 

Podeli