Dr ili dr. – Kako se piše

Kad je reč o upotrebi oblika kao što su dr ili dr. gramatički ispravan oblik prilikom pisanja zavisi od konteksta rečenice. Dakle, oba načina su pravilna, a evo i u kojim situacijama. 

Objašnjenje kada se piše dr 

Dr se piše bez tačke kada je u pitanju skraćenica za reč doktor. Naime, kada treba da implicira na imenicu doktor, i kada nakon ove skraćenice ide ime ili prezime lekara, tačka se ne stavlja. 

Kada se piše dr – primeri 

  • Pregledao ga je dr Marković 
  • Ordinacija dr Jovanović

Objašnjenje kada se piše dr. 

Dr. se piše sa tačkom kada predstavlja skraćenicu za reči drugi i drugo. Ove reči se obično koriste prilikom nekog nabrajanja, a tačka se stavlja kako bi se napravila razlika između reči doktor i ovih reči. 

Kada se piše dr. – primer 

  • Možete kupiti prehrambene proizvode, sredstva za higijenu, kozmetiku i dr. u tom marketu.

Nadamo se da vam je sada jasnija upotreba dr ili dr. 

Podeli