Idalje ili i dalje – Kako se piše

Kada je reč o pravopisnoj nedoumici da li se piše idalje ili i dalje, odgovor je da se piše i dalje. 

Zašto se tako piše pročitajte u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje zašto se piše i dalje 

Razlog zašto se piše i dalje je taj što je I proklitika, odnosno reč koja nema svoj akcenat, te tako čini akcenatsku celinu sa rečju koja dolazi nekon nje. Kada ta reč ima silazni akcenat, proklitika preuzima taj akcenat. Zbog toga se u izgovoru čuje kao jedna reč. 

Ipak, to nije dovoljno da bi postala složenica, te se tako ova konstrukcija piše odvojeno. 

Primeri upotrebe i dalje 

  • I dalje te čekam, iako kasniš pola sata. 
  • Nema sumnje da je i dalje zaljubljena u njega. 
  • I dalje imaš vremena da stigneš ako kreneš sad. 

Nadamo se da smo rešili ovu jezičku nedoumicu, te je sada jasnije kako se piše i dalje. 

Podeli