Javi ću ili javiću – Kako se piše

Česta jezička nedoumica jeste da li je pravilno napisati javi ću ili javiću, a odgovor glasi javiću. Zašto se nastavak piše spojeno sa osnovnom glagola u ovom slučaju, otkrivamo u tekstu koji sledi. 

Objašnjenje zašto se piše javiću

Javiću predstavlja prvo lice jednine futura I glagola javiti. Kada je reč o glagolima koji se završavaju na -ti, nastavci za futur I se pišu spojeno sa osnovnom. 

Dakle, futur I glagola javiti glasi ovako: javiću – javićeš – javiće – javićemo – javićete – javiće. 

S druge strane, glagoli na -ti, mogu imati i složeni futur I kada se glagol hteti (kojim se gradi futur) piše odvojeno, a to glasi ovako:

ja ću javiti – ti ćeš javiti – on će javiti – mi ćemo javiti – vi ćete javiti – oni će javiti.

Nadamo se da je ova pravopisna i gramatička nedoumica razrešena, te da neće biti prostora za grešku prilikom upotrebe oblika javi ću ili javiću. 

Podeli