Javite ili javi te – Kako se piše

Kada je reč o pravopisnoj nedoumici da li se piše javite ili javi te, jedini gramatički ispravan oblik je javite. Zašto se baš ovako piše otkrivamo u daljem tekstu. 

Objašnjenje zašto se piše javite 

Javite predstavlja drugo lice množine prezenta glagola javiti. Nastavci za lice i broj se pišu zajedno sa osnovnom glagola, pa se tako u ovom slučaju na osnovu glagola javi dodaje nastavak -te. 

Konjugacija glagola javiti u prezentu glasi ovako: javim – javiš – javi – javimo- javite – jave

Primeri upotrebe oblika javite 

  • Javite nam kad krećete. 
  • Pre nego što stignete, javite da otključamo kapiju.
  • Javite se na telefon kada vas zovem. 

Nadamo se da je sada upotreba oblika kao što su javite ili javi te znatno jasnija, te da neće dolaziti do jezičkih nedoumica. 

 

Podeli