Na žalost ili nažalost – Kako se piše

Prilikom pisanja oblika na žalost ili nažalost, pravopis zavisi od konteksta rečenice. Naime, oba oblika su ispravna, a evo i kada se piše na žalost, a kada nažalost.

Objašnjenje kada se piše na žalost 

Na žalost se piše odvojeno kada treba da izrazi da se na nečiju žalost nešto nije ostvarilo. Dakle, tada se ova konstrukcija posmatra kao predlog na i imenica žalost. Ovaj primer se može prepoznati tako što nakon na žalost ide imenica, odnosno imenička sintagma u gentivu. 

Kada se piše na žalost – primeri 

  • Na žalost njegovih roditelja, Marko nije upisao Pravni fakultet. 
  • Na žalost svih obožavalaca, bend je otkazao svoju turneju.
  • Predstava na otvorenom nije održana, na žalost mnogih gledalaca. 

Objašnjenje kada se piše nažalost 

Kada se piše zajedno, nažalost predstavlja rečcu, koja služi za iskazivanje ličnog stava i odnosa prema određenoj situaciji. Rečce su nepromenljive reči u srpskom jeziku, koje se ubacuju u rečenicu kako bi izrazile stav prema čitavoj rečenici, odnosno njenom delu. 

Kada se piše nažalost – primeri

  • Nažalost, niste prošli u sledeći krug. 
  • Nažalost, ne znam tačan odgovor na to pitanje. 
  • Oni, nažalost, nisu znali kako da mu pomognu. 

Verujemo da je sada jasnija upotreba na žalost ili nažalost. 

 

Podeli