Ne dostaje ili nedostaje – Kako se piše

Kada je reč o upotrebi oblik kao što su ne dostaje ili nedostaje, jedini gramatički ispravan oblik je nedostaje. Detaljnije o ovom glagolu u daljem tekstu.

Objašnjenje zašto se piše nedostaje 

Glagol nedostajati počinje slogom ne, ipak to ne znači da je ovaj glagol odričan, i samim tim nema potrebe odvajati slog od ostatka glagola. Dakle, u ovom slučaju ne nije odrična rečca. 

Postoji još glagola koji počinju slogom ne, i kod kojih može doći do ove jezičke nedoumice a to su: negovati, negirati, nestati, itd. 

Nakon što smo odgovorili na pitanje da li se piše ne dostaje ili nedostaje, nadamo se da smo razrešili ovu nedoumicu te da neće biti problema prilikom upotrebe pravilnog oblika. 

 

Podeli