Podsetiti ili potsetiti – Kako se piše

Jedini gramatički ispravni oblik u pisanju glagola sa podsetiti ili potsetiti glasi podsetiti.

Objašnjenje zašto se piše podsetiti

Podsetiti ili potsetiti je jedna od najčešćih jezičkih nedoumica u srpskom jeziku. Razlog tome je što ljudi čuju promenu glasova u reči pa nastaje zabuna. Ipak, jedini pravilni i gramatički prihvatljiv oblik pravilno se piše i izgovara “podsetiti”.

Radi se o odstupanju od glasovne promene koja se zove jednačenje (suglasnika) po zvučnosti. Zvučni suglasnik “D”, kada se nađe ispred bezvučnih glasiva “S” ili “Š” – ne prelazi u bezvučni parnjak “T”.

Svi lični oblici glagola pišu se jednolično: podsetim, podsetiš, podsetila, podsetile

Podeli