Svejedno ili sve jedno – Kako se piše

Kod upotrebe oblika kao što su svejedno ili sve jedno, gramatička ispravnost zavisi od konteksta rečenice. Dakle, ispravna su oba oblika, ali hajde da naučimo kada možemo pisati sve jedno ili svejedno.

Objašnjenje kada se piše svejedno

Prilog “svejedno” se koristi i piše spojeno u slučajevima kada želimo da iskažemo da sve suprotne stvari ili mogućnosti imaju (ili nemaju) značaja na našu odluku. Da nam je u svakom slučaju potpuno isto (normiran je kao standardni preko dijalekatske forme).

Kada se piše svejedno – primeri

  • Pošalji mi rad na mejl ili poštom, svejedno.
  • Svejedno mi je, dođi kad hoćeš.

Objašnjenje kada se piše sve jedno

Zbirna imenica “sve” piše se odvojeno u spojevima. Tako imamo fraze kao što su: 

  • sve jedno te isto, 
  • sve jedno te jedno, 
  • sve mi je jedno (nasuprot: svejedno mi je) i dr.

Podeli