U buduće ili ubuduće – Kako se piše

Kada je u pitanju upotreba oblikao kao što su u buduće ili ubuduće gramatički je pravilno napisati ubuduće, međutim, u jeziku se može koristiti i u buduće, a evo i kada je to slučaj. 

Objašnjenje kada se piše ubuduće 

Kada se upotrebljava kao prilog, i ima isto značenje odsad, od danas, u budućnosti, nadalje, ubuduće se piše spojeno. Napisan na ovaj način, prilog se koristi da odredi vremenski period od kog počinje određena radnja. 

Kada se piše ubuduće – primeri 

  • Ubuduće ćeš sve morati da uradiš sama.
  • Roditelji su mu rekli da ubuduće neće tolerisati njegovo ponašanje.

Objašnjenje kada se koristi u buduće

U buduće se koristi na ovaj način jedino kada ima svoje doslovno značenje .

  • u buduće vreme
  • U buduće generacije se ne može imati poverenja. 

Nadamo da smo predočili razliku između upotrebe u buduće ili ubuduće. 

 

Podeli