Usput ili uz put – Kako se piše

Na pitanje da li se piše usput ili uz put, odgovor je da su oba oblika pravilna, ali da se koriste u različitim kontekstima. U daljem tekstu otkrivamo o čemu je reč. 

Objašnjenje kada se koristi usput 

Kada se napiše zajedno usput predstavlja prilog koji znači usputno, “s nogu”, površno, pride i slično. Usput je nastalo slaganjem predloga uz i imenice put, prilikom čega je došlo do glasovne promene jednačenje suglasnika po zvučnosti, kada je zvučno z, pored bezvučnog p, prešlo u svoj bezvučni parnjak s

Primeri kada se koristi usput 

  • Pokupićemo te kada krenemo, jer nam je usput. 
  • Usput sam mu spomenula gde bismo mogli da putujemo. 
  • Nije se dovoljno posvetio, sve radi usput. 

Objašnjenje kada se koristi uz put

Kada se napiše odvojeno uz put ima doslovno značenjeneposredno pored nekog puta. 

  • Lišće koje je napadalo uz put treba počistiti. 
  • Posadili su drveće uz put kako bi bilo hladovine. 
  • Uz put su poređani plasitčni čunjevi.

Verujemo da je sada upotreba oblika kao što su usput i uz put jasnija, te da više neće biti jezičkih nedoumica povodom ove teme. 

 

Podeli