Za sad ili zasad – Kako se piše

Prilikom pisanja oblika za sad ili zasad, pravopis zavisi od konteksta u rečenici. Dakle, oba oblika su gramatički ispravna, a kada ih treba upotrebljavati saznaćemo u objašnjenju koje sledi. 

Objašnjenje kada se koristi za sad 

Kada se napiše odvojeno za sad(a) ima doslovno značenje. Reč je o konstrukciji koju čine predlog za i prilog sad, i koja se koristi za izražavanje određene namene. 

Primeri kada se koristi za sad 

  • Ovo su ostavili za sad, a ostalo za sutra. 
  • Ručak je spreman za sad, kasnije će se ohladiti. 

Objašnjenje kada se koristi zasad 

Kada se napiše zajedno, zasad(a) je prilog koji označava ovog trenutka, ovog časa, u ovom momentu. Takođe, ima ulogu da označi određenu privremenost, odnosno radnju koja se može odvijati u sadašnjem trenutku. 

Primeri kada se koristi zasad 

  • Zasad mi dobro ide na novom poslu. 
  • Zasad mu je dosta hrane, možda će kasnije pojesti dezert. 
  • Ne mogu ti pomoći zasad.

Nadamo se da je sada upotreba oblika za sad ili zasad jasnija, te da neće biti nedoumica prilikom pisanja ovih oblika. 

Podeli