Kako se polaže vožnja u toku epidemije korona virusa

 

Polaganje vožnje u Srbiji tokom epidemije korona virusa je za mnoge auto škole otežano, pre svega jer je nakon obustave vanrednog stanja ogroman broj kandidata nastavio sa obukom koja je bila prekinuta u tom periodu. 

Čovek u kolima sa maskom polaže vozački ispit

Dodatnu gužvu stvorili su i kandidati koji su želeli da odmah nakon vanrednog stanja počnu sa svojom obukom za vozački ispit iz B kategorije

Mali broj škola uspeo je da isprati sve mere neophodne za polaganje vožnje u toku epidemije korona virusa.

Epidemija traje i dalje ne samo u našoj zemlji već i u čitavom svetu, ali uz poštovanje svih epidemioloških mera i preporuka auto škole mogu nesmetano da nastave sa obukom kandidata za B kategoriju. 

Potrebno je obratiti maksimalnu pažnju na bezbednost kako kandidata tako i zaposlenih u auto školi, jer se sam virus veoma brzo širi. 

Koje su mere preduzete u auto školama? 

S obzirom na to da se proces dobijanja vozačke dozvole nije promenio, a on zahteva slušanje teorijskog dela nastave, obuke iz prve pomoći kao i praktični deo, sve auto škole su u obavezi da ograniče broj ljudi u zatvorenom prostoru. 

Tokom teorijske nastave potrebna je maksimalna bezbednost.

S obzirom na to da kandidati koji žele da dobiju vozačku dozvolu moraju da isprate 40 časova teorijske nastave koji se organizuju u prostorijama auto škole potrebno je obratiti posebnu pažnju. 

Mere su pre svega bezbednosne i podrazumevaju fizičku distancu među kandidatima, odnosno ograničen je broj učenika koji u jednom trenutku mogu da prate nastavu. 

Takođe, auto škola je u obavezi da dezinfikuje učionice i obezbedi sredstva za dezinfekciju, tako da nakon svake grupe koja sluša predavanja u određenom terminu za narednu grupu je potrebno detaljno dezinfikovati učionicu gde se nastava odvija. 

Koje su obaveze kandidata tokom obuke za vreme korone? 

Što se tiče samih kandidata oni su u obavezi tokom trajanja časa (koji traje 45 minuta) da obavezno nose zaštitne maske, a njihov je izbor da li će koristiti i zaštitne rukavice. 

Predavači teorijske nastave su takođe u obavezi da nose maske dok drže čas

Na samom teorijskom ispitu potrebno je pridržavati se mera.

Na osnovu mera koje je predložio krizni štab, a usvojila Vlada Srbije, potrebno je i tokom održavanja teorijskog ispita održavati distance među kandidatima, ali i ograničiti broj ljudi na kvadratnom mestu. 

Takođe, svi prisutni kandidati kao i članovi komisije su u obavezi da nose zaštitne maske kako bi se šansa za širenje virusa korona svela na minimum.

Vožnja časova tokom korone 

Posebno treba obratiti pažnju tokom praktične obuke. 

Mere bezbednosti su preduzete tokom same obuke i polaganja iz prve pomoći, ali je kandidatima bitno da se pridržavaju istih i tokom samog praktičnog dela obuke. 

Praktični deo obuke u doba korone se sastoji od 40 časova, koji se prvo obavljaju na samom poligonu a nakon toga i u gradskom saobraćaju. 

Potrebno je voditi računa o svom zdravlju tokom same obuke, tako da je obavezno korišćenje zaštitnih maski, a auto škole su u obavezi da na kraju dana dezinfikuju automobile u kojem se vrši obuka. 

Prilikom polaganja praktičnog dela ispita korišćenje zaštitnih maski je svakako obavezno kako za članove komisije tako i za kandidate

Koji problemi nastaju tokom polaganja vožnje u vreme epidemije virusa korona? 

Problem prilikom polaganja vozačkog ispita za vreme korone može nastati zbog ogormnog broja kandidata koji su tokom vanrednog stanja prekinuli obuku pa je sada nastavili, ali i zbog činjenice da pristižu novi kandidati. 

Zbog navedene situacije mnoge auto škole su prinuđene da uvedu dodatne termine kako za sam praktični tako i teorijski deo obuke. 

Sasvim je normalno da ima malo gužve, ali s obzirom na to da je sve ovo zarad opšteg zdravlja populacije trebamo kao kandidati biti strpljivi. 

Bitno je da se poštuju sve preporuke kako kriznog štaba tako i nadležnih lekara, da se vrši redovna dezinfekcija, a najbitnije je da se zaustavi broj novozaraženih. 

Dakle, ukoliko ste se odlučili da sada u toku korone upišete časove vožnje i započnete proces obuke za dobijanje vozačke dozvole za B kategoriju potrebno je da poštujete sve preporuke, da se pridržavate bezbednosnih mera, ali i da budete redovni na nastavi. 

Jako je bitno da pratite rad instruktora i savete koje vam on pruža kako biste i smanjili potrebno vreme za dobijanje vozačke dozvole. 

Auto škole kao što vode računa da svi kandidati nauče pravila i osnove bezbedne i sigurne vožnje u obavezi su i da poštuju sve epidemiloške mere i preporuke kako bi sačuvale pre svega zdravlje svojih kandidata kao i zaposlenih. 

Za vas kao kandidata, ukoliko u ovom trenutku odlučujete kojoj auto školi da poverite svoju obuku, bitno je da se ta ista škola pridržava svih mera bezbednosti. 

Čuvajte se, budite redovni na obuci i sigurni smo da ćete uspešno položiti ispit tokom epidemije korona virusa.

Podeli