Klasična teorija upravljanja

Povećanje produktivnosti rada.

Naučno upravljanje

Frederik Taylor – četiri principa:

  1. Razvoj istinske nauke u upravljanju.
  2. Naučni izbor zaposlenih.
  3. Obučavanje i razvoj radnika.
  4. Prjateljska saradnja menadžera i radnika.

 

Studija vremena i pokreta (normiranje).

Henry Gantt – gantogrami, da se rezultati grafički prikažu. On uvodi bonuse.

 

Klasična teorija organizacije (administrativna škola)

Preduzeće kao celina, uloga menadžera.

Henry Fayol – pet funkcija upravljanja

Max Weber – birokratsko upravljanje (stabilni uslovi), uvodi hijerarhiju.

 

Bihejvioristička teorija upravljanja Elton Majo – ključ za povećanje produktivnosti je u čoveku, a ne u radnom mestu.

Cilj upravljanja – razvoj efikasnih medjuljudskih odnosa.

 

Zadatak menadžera – da vodi računa o individualim motivima, grupnom ponašanju i medjusobnim odnosima ljudi.

Podeli