Klešta ili klješta – Kako se piše

Ako je i vaša dilema da li treba govoriti i pisati klešta ili klešta, da je razrešimo: pravilno je samo klešta. Da saznate zašto, pročitajte ostatak teksta.

Objašnjenje zašto je pravilno klešta

Reč klešta (inače pluralia tantum, tj. imenica koja ima samo oblik množine – ovde je reč o srednjem rodu množine) često se u razgovornom jeziku čuje pogrešno: klješta. Ukoliko se radi o ijekavskom obliku reči, ona će se pisati i izgovarati na sledeći način: kliješta. Prema reči klešta imamo i glagol kleštiti, kao i trpni pridev uklešten. Ređe se koristi, a nije nepravilan, oblik klešte (ženski rod množine).

Nadamo se da više nemate dilemu da li je pravilno klešta ili klješta, te da nećete imati poteškoća u vezi sa korišćenjem pravilnog oblika ove reči.

Podeli