Kreiranje i povlačenje novčane mase

Kreiranje (izdavanje, štampanje) i polačenje (poništavanje) novčane mase iz opticaja (prometa) vrši se na dva načina.

Emisijom, izdavanjem kredita, koje poslovne banke daju privredi tj. preduzećima i sektoru stanovništva, investiiconi krediti i potrošački krediti, stambeni krediti.

Ove transakcije izmedju bankarskog i nebankarskog sektora povećavaju depozitni novac tj. sredstva na tekućem računu a time i novčanu masu.

Deviznim transakcijama izmedju nebankarskog sektora i banaka. Banke kupuju devize od nebankarskog sektora čime se povećava novčana masa tj. depozitni i gotov novac.

Kada banke prodaju devize smanjuje se novčana masa.

Podeli