Majica ili maica – Kako se piše

Ukoliko se pitate da li je pravilno napisati majica ili majica, odgovor glasi: pravilno je napisati majica. Obrazloženje zašto je tako naći ćete u redovima koji slede.

Objašnjenje zašto je pravilno majica

Razlog zašto nastaje pometnja prilikom pisanje reči majica jeste zbog sličnog načina artikulacije glasova I i J, zbog čega je nekada teško razlučiti kako treba pisati određenu leksemu. 

Od pomoći su zato i tome služe pravila srpskog normiranog jezika, koja propisuju nepravilnim pisanje glasa J između A i I, osim ako J već nije deo osnove reči, što jeste slučaj sa rečju majica, pozajmljenicom iz italijanskog jezika.

Ostali oblici ove reči u jednini glase: majice, majici, majicu, majico, majicom, majici.

Nadamo se da više nemate dilemu da li se piše majica ili maica, te da ni u budućnosti nećete imati problem u vezi sa pisanjem pravilnog oblika ove reči.

Podeli