Medjunarodna banka za obnovu i razvoj

Osnovana je 1945. ali je otpočela sa radom 1946. godine (IBRO). Konstituisana je kao akcionarsko društvo. Početni kapital je iznosio 10 milijardi $. Nominalna vrednost 100.000$. zadatak je bio razvoj onih delatnosti za koje pojedinačni kapital nije bio zainteresovan. Izvršni direktor je uvek državljanin SAD-a.

2002. godine raspolagala je kapitalom od 232 milijarde$. Zemlje članice MMF-a mogu da budu članice i ove banke (2002.godine 184 zemlje).

Izvori sredstava:

  1. Kvote
  2. Izdavanje obveznica ove banke na medjunarodnom tržištu kapitala
  3. Povraćaj datih kredita
  4. Dobit same banke

Medjunarodna banka za obnovu i razvoj odobrava kredite za projekte u oblasti poljoprivrede, industrije, školstva, zdravstva i infrastrukture. Potrebna je garancija vlade. Banka odobrava samo 40% projekta. Najnerazvijenije zemlje sveta nikada nisu dobile kredit od ove banke.

Do 1973. Odobravala je zemljama koje imaju 1000$ po glavi stanovnika DP.

1961-1991. dobila 90 zajmova Jugoslavija.

Vraćaju se u periodu od 15-20 godina. Period mirovanja je 5 godina. Kamatna stopa može biti fiksna ili promenljiva. Reprogramiranje ne postoji.

Podeli