Medjunarodni monetarni fond (MMF)

1944. u Američkom gradu Bretton wuds sastaju se predstavnici zemalja radi stvaranja novog medjunarodnog monetarnog sistema. Doneta je odluka da se stvori MMF i Medjunarodna banka za obnovu i razvoj.

SAD pokušavaju da nametnu $ kao rezervnu svetsku valutu.

Amerika najrazvijenija zemlja nakok I i II svetksog rata.

40% ukupnog svetksog izvoza vezano je za SAD, imale su 40% rezervi zlata u ukupnoj svetskoj rezervi.

Ciljevi MMF-a – bili su da se obezbedi stabilnost svetske valute, slobodni protok robe i usluga, sredstva – kapital kako bi se osavremenila tehnika i tehnologija i porasla produktivnos rada, da se obezbedi uravnoteženje platnog bilansa zemalja članica.

Sredstva MMF-a – došao je do sredstava tako što su zemlje članice uplaćivale propisane kvote. Visina kvote zavisila je od ekonomskie snage zemlje, ali je ona obezbedjivala i veće pravo glasa. 25% od ugovorene kvote uplaćivano je u zlatu, konvertibilnoj valuti ili specijalnim pravima vučenja (veštačka valuta). 75% uplaćivano je u nacionalnoj valuti.

2002. MMF je raspolagao sa 280 milijardi $, 184 zemlje su bile članice MMF-a.

55% kvota čine izdvjanja 10 najrazvijenijih zemalja, imaju i najveće pravo glasa. SAD imaju 18% ukupnih kvota. Zemlje u razvoju imaju isto 18% ukupnih kvota.

Na čelu MMF-a nalazi se odbor guvernera.

Sastaju se jednom godišnje. Čine ih predstavnici i zamenici svih zemalja.

MMF-om uvek predsedava državljanin Zapadne Evrope, izvršni direktor banke za obnovu i razvoj je državljanin Amerike.

MMF u razvoju prošao kroz 3 reforme:

  1. 1967. I velika ekonomska kriza, deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni bio je velik, tako da MMF 1969. Stvara veštačku valutu  čiji je cilj pokriće deficita u platnom bilasu zemalja članica. Kurs specijalnih prava vučenja bio je fiksni. Odredjen je u odnosu na količinu zlata koja se nalaze u Američkom $
  2. 1971. II kriza – zbog velikog deficita u platnom bilansu SAD-a dolazi dva puta do devalvacije američkog $. To je u velikoj meri izazvalo nestabilnost u MMF-u tako da 1978. Godine MMF donosi odluku da kurs specijalnih prava vučenja bude fleksibilan. On se odredjuje na osnovu ponderisane aritmetičke sredine pet valuta : doalr, marka, japanski jen, engleska funta i francuski franak.
  3. 1991. Godine kurs se menja, više marka ne postoji, odredjuje se na osnovu 4 valute. Evro je uveden 1999. Godine.

1991. godine MMF doneo odluku da zemlje koje ne ispunjavaju uslove koje propisuje MMF mogu biti suspendovane ili da se  protiv njih sprovode odredjene sankcije. Srbija nije bila članica MMF-a od 1992-2002.

Podeli