Merkantilistički stavovi o trgovini

Merkantilizam – prva škola ekonomske misli, obuhvata period 15. – 18. veka. Trgovina je najvažnija delatnost. Bogatstvo društva se meri količinom zlata i srebra.

Po njima država treba da se meša u privredne tokove (stimuliše izvoz, a destimuliše – zabranjuje uvoz). Po njima trgovinski balans treba da bude pozitivan – aktivan.

 

Procesi koji su se dešavali od 15. – 18. veka bilisu pronalazak kontinenata, tehičko-tehnološki pronalasci, razvoj saobraćaja, jačaju gradovi, dolazi do stvaranja apsolutističkih monarhija. Svi procesi – prvobitna akumulacija kapitala.

 

Mere kojima se poboljšava izvoz:

–         primena razvijenih sredstava za proizvodnju, obim i količina koja se izvozi je veća

–         smanjivanje nadnice radnika kako bi se smanjili troškovi

–         uvodjenje carinskih barijera

–         odredjivanje kontigenata robe koje se izvozi ili uvozi

–         stvaranje kompanija za prekomorski transport robe

 

Cilj svih ovih mera je da se stimuliše izvoz, a destimuliše uvoz.

Podeli