Metalna ambalaža

Pravi se od limova, aluminijuma.

 

Prednosti: lako se oblikuje, ima dobra mehanička svojstva, može se hermetički zatvoriti, nepropusna je za vlagu, masnoću, ali i za UV zrake, vazduh. Izdržava promenu temperature.

 

Nedostaci: korozija – nagrizanje metala, rdjanje, da bi se zaštitilo od korozije ona se lakira raznim bojama i lakovima (fenel-formaldehidni lakovi, vinili).

 

Vrste limova (po hemiijskom sastavu su čelik, legura Fe i C2 1,7%):

–         beli lim, sa obe strane prevučen slojem kalaja, da bi se zaštitio od rdjanja. Prave se konzerve, limenke, tube (voće, povrće, kozmetika, sardine, sokovi, alkohol).

–         Crni lim, malo ugljenika u sebi, ne sme se koristiti za pakovanje prehrambenih proizvoda. U takvim ambalažama se čuvaju boje, lakovi, sprejevi. Podleže rdjanju.

–         Hromirani, sa obe strane prevučen hromom, koristi se za izradu kazana, bojlera, u hemijskoj industriji, bela tehnika.

–         Pocinkovani, sa obe strane prevučen cinkom, za pakovanje svih ostalih proizvoda, sem prehrambenih.

 

Al – ne podleže koroziji, lagan je, lako se oblikuje. Koristi se za pakovanje u vidu, konzervi, limenki, folija, traka, kutija, tuba, limova.

Podeli