Monetarna politika

Monetarna politika je skup propisa, mera kojima se reguliše nivo, struktura, dinamika novčane mase tj. reguliše i snabdeva sistem reprodukcije potrebnom količinom novca što je njen zadatak.

Razvojni ciljevi:

–         ubrzati stopu privrednog rasta

–         povećati proizvodnju i zaposlenost

Stabilizacioni ciljevi:

–         stabilne cene

–         uravnotežen platni bilans

–         protivrečnost u njihovom ostvarivanju, za razvojne ciljeve koristi se ekspanzivna monetarna politika (rast novčane mase i kredita), a za stabilizacione ciljeve koristi se restriktivna.

Podeli