Na zdravlje ili nazdravlje – Kako se piše

Na pitanje da li se piše na zdravlje ili nazdravlje, odgovor glasi: oboje je pravilno u različitim upotrebama. Pojašnjenje za ovu pojavu možete naći u sledećim redovima.

Objašnjenje zašto je ispravno nazdravlje

Reč nazdravlje po svojoj vrsti je prilog, a upotrebljava se u nazdravljanju i znači neka je za dobro zdravlje, neka je sa srećom i tada se piše spojeno. Dakle, nazdravlje se koristi na sledeći način:

Neka ti je nazdravlje!

Nazdravlje! (kada neko kine)

Objašnjenje zašto je ispravno na zdravlje

Na zdravlje se koristi samo u doslovnom značenju, a evo i primera takve upotrebe:

To ne utiče dobro na zdravlje.

Nadamo se da je dilema da li se piše na zdravlje ili nazdravlje razjašnjena, te da ubuduće neće postojati problem u vezi sa pisanjem pravilnog oblika.

Podeli