Nastanak i razvoj marketinga

Razvoj teorije marketinga

 

  1. 1900. – 1910. otkriće (dobija svoje ime)
  2. 1911. – 1920. kristalizacija
  3. 1921. – 1930. integraija (Nilsen, Falut)
  4. 1931. – 1940. razvoj
  5. 1941. – 1950. preispitivanje
  6. 1951. – 1960. rekonceptualizacija
  7. 1961. – 1970. proširenje koncepta
  8. 1971. – 1980. društveni marketing
  9. 1981. – 1990. marketing usluga, medjunarodni marketing
  10. 1991. – 2000. novi koncepti

Podeli