Nauka o upravljanju

Javlja se četrdesetih godina prošlog veka.

To je skup matematičkih tehnika modeliranja, analize i rešavanja upravljačkih problema.

Ona ima multidisciplinaran pristup.

 

Savremeni pristup upravljanju

Sistemski pristup

Kontigentni (situacioni) pristup

Podeli