NVO – kako i zašto. Predstavljamo „MEČ“

Nevladine organizacije, NVO su specifična forma organizovanja građana, nazivaju se još i udruženja građana. Razgovarali smo sa Markom Kačarevićem, predstavnikom organizacije MEČ, „Mladi entuzijasti Čente“. Čime se oni bave, kako su nastali i na koji način deluju i menjaju svoju lokalnu zajednicu, pogledajte u tekstu.

Predaja sredstava

Zašto nastaju NVO?

Postoji varijetet razloga za nastajanje određene NVO, uglavnom je to grupa građana sa idejom o zajedničkom delovanju unutar nekog privrednog sistema sa nekim zajedničkim ciljem. Samim formalnim udruživanjem ideja, misija i cilj koji se propagiraju, dobijaju na značaju ne samo unutar uže zajednice, već i šire, a udruženje postaje vidljivo različitim fondacijama koje olakšavaju ostvarenje zadatog cilja.

Ko su članovi i ko može biti u NVO?

Ne postoji pravilo, svako može biti član NVO i svako može da formira jednu. Članovi su aktivisti, od potrošača koji žele da zaštite svoja prava do ljudi koji žele samo da se sastaju i bave najrazličitijim temama bez  ikakvog javnog delovanja. Barijere za osnivanje jedne NVO praktično ne postoje, potrebno je minimalno poznavanje osnova koje zahteva agencija za privredne register, a to je utvrdjivanje statuta organizacije koji obuhvata broj članova upravnog odbora, nadzornog odbora kao  i sva prava i obaveze članova skupštine kao i samih članova.

MEČ, mladi entuzijasti Čente, kako su nastali i sa kojim ciljem?

Okupili smo se kao grupa mladih, perspektivnih ljudi kako bismo se bavili pitanjima koja direktno utiču na kvalitet i sadržaj našeg, i života građana u našoj zajednici. Želimo da animiramo i angažujemo mlade, koji su preopterećeni obavezama oko studiranja ili posla jer do sada u našem mestu nisu imali prostora da se bave nečim zanimljivim  i da se na adekvatan način druže i okupe oko neke pozitivne ideje.

Naši ciljevi su: unapređenje kvaliteta života građana, a naročito mladih, promovisanje omladinskih ideja, podsticanje građana na aktivno delovanje u društvu i samostalno rešavanje problema koji direktno ili indirektno pogađaju mlade. Kroz razne manifestacije, stručne i volonterske skupove, seminare, i druge oblike neformalnog obrazovanja, namera nam je da pokrenemo i diskutujemo o aktuelnim temama, kako bi promovisali ljudska i manjinska prava, razvili svest o njima i bavili se zaštitom istih.

Koje su neke od vaših akcija, kako su prošle?

Od formalnog osnivanja, u prethodnih pet meseci, uspeli smo da prikupimo sredstva za obnovu kulturnog doma, sredstva za socijalno ugrožena lica u Čenti, pomogli smo lokalni fudbalski klub, organizovali smo tribine sa temama „Borba protiv alkoholizma i narkomanije “, „ Aktivizam kod mladih i kolektivna akcija“, „Zdrave životne navike“, i sportstko takmičenje  „sMEČujmo zajedno“ .

Odeća za decu

Skupljanje sredstava, koji su izvori i da li su uvek novčana sredstva najpotrebnija?

Najveći problem, barem za organizacije naše veličine i uticaja, predstavlja sakupljanje sredstava za neko dalje delovanje tako da smo primorani da se finansiramo trenutno samo iz lokalnih  fondova koje sami kreiramo,  u prevodu, zavisimo od ljudi iz lokalne zajednice i njihove dobre volje. Nasuprot akcijama u kojima su potrebna novčana sredstva izdvojio bih akciju sakupljanja odeće „Poziv ljudima velikog srca“ gde smo uspeli bez uloženih novčanih sredstava da aktiviramo zajednicu i barem na trenutno, na simboličan način, pokrenemo rešavanje pitanja socijano ugroženih sugrađana. Ostale akcije za koje nisu bila potrebna novčana sredstva su bile uglavnom tribine edukativnog tipa koje smo predhodno naveli, moja predpostavka je da nisu imale nekog većeg uticaja na omladinu ali barem smo pokrenuli na neki način rešavanja tekućih  pitanja i problema omladine.

Poziv ljudima velikog srca

Koliko je lokalna zajednica koju si spomenuo otvorena za saradnju sa vašom i sličnim organizacijama, i naravno promene?

Sledeća stavka na listi problema sa kojim će se jedna organizacija susresti jeste otvorenost same zajednice za saradnju, mi kao organizacija smo imali sreće da naiđemo na apsolutno saradnju kompletnog saveta mesne zajednice kao i šire zajednice. Trenutno sarađajumo sa MZ Čenta, OŠ „Branko Radičević“ , Dobrovoljno vatrogasno društvo, Lokalna akciona grupa, Turističko društvo Čente, FK Banat Čenta, Inicijativa Mladih Opovo i u planu su saradnja sa nekolicinom organizacija koja se bave zaštitom ljudskih prava.

I pored problema i prepreka, mi ne gubimo entuzijazam, pravimo planove, želimo barem da ostvarimo zadati cilj kojem se trenutno ne nazire kraj, tek smo zagrebali površinu. Trenutno nam samo pomisao da menjamo nešto unutar naše zajednice predstavlja jedinu motivaciju i satisfakciju  i ako to na neki način deluje malo, mi smo i sa time srećni. Planovi su nam veliki, možda trenutno ne ostvarivi, ali ne gubimo nadu da će doći i to vreme kad ćemo moći da se osvrnemo i kažemo da smo uspeli.

Podeli