Obveznice

Obveznice su dužničke HOV. Na tržištu kapitala izdavalac (emitent) se obavezuje da će njihovom imaocu (licu naznačenom u obveznici), u roku njihovog dospeća (odredjnom roku, odredjnog dana) isplatiti sumu koja je naznačena na obveznici, tj. nominalnu vrednost i ugovorenu kamatu. Isplata se vrši odjednom ili na osnovu anuiteta.

 

Elementi obveznice:

–         plašt

–         kamatni kupon

 

Obveznica ima:

–         nominalnu vrednost

–         rok dospeća

–         stopu prinosa

 

Stopa prinosa može biti:

–         stopa kupona

–         tekući prinos

–         prinos prema dospeću

 

Cena obveznica se izražava procentualno od nominalne vrednosti

 

Vrste obveznica:

–         garantovane (država garantuje obavezu izdavaoca, tj emitenta). Njihovom emisijom obezbedjuju se sredstva za finansiranje potreba od javnog interesa (pošta, železnica, javni saobraćaj).

–         obeznica bez kupona (kamata se isplaćuje odjenom nakon odredjenog roka)

–         participativna (pored kamate postoji i pravo na dividendu)

Podeli