Odnos sile i deformacije

Pojam deformacije
Ako je posmatrano telo (konstrukcija ili neki njen deo) izloženo dejstvu spoljašnjih sila, tačke unutar tog tela će se pomerati, telo će tako promeniti svoju zapreminu i svoj oblik, odnosno, deformisaće se.

Linijska, dužinska deformacija (dilatacija ε)

–  srednja linijska deformacija:

 

 –   linijska deformacija:

Ugaona deformacija (ugao klizanja, klizanje γ)

– predstavlja promenu veličine početnog pravog ugla uočenog na nedeformisanom telu.

Stanje deformacije

– Dilatacija i klizanje su pojmovi vezani za neku tačku  neki određeni pravac, odnosno, za neku određenu ravan kroz tu tačku.

-Skup svih vrednosti linijskih i ugaonih deformacija u svim pravcima i svim ravnima kroz posmatranu tačku predstavlja stanje deformacije u posmatranoj tački.

Fizičke osobine materijala

– ako rastojanje dij i posle dejstva sile ostane nepromenjeno (dij = const), takvo telo se naziva kruto, nedeformabilno telo.
– ako se rastojanje dij menja zavisno od oblika i jačine opterećenja (dij ≠ const), takvo telo se naziva čvrsto, deformabilno telo.
– ako se sve tačke tela vraćaju u svoje prvobitne položaje nakon rasterećenja, materijal od kog je telo napravljeno je elastičan.
– 
ako se tačke deformisanog tela ne vrate u prvobitan položaj, takvo telo je neelastično – plastično.

– Materijal može biti:
1. homogen (sve čestice u nekoj uočenoj zapremini su iste) i nehomogen (sve čestice u nekoj uočenoj zapremini su međusobno različite)
2. izotropan (u svakoj čestici zapremine sve fizičke karakteristike u svim proizvoljno izabranim pravcima međusobno su iste), anizotropan (u svakoj njegovoj čestici sve fizičke karakteristike u svim proizvoljno izabranim pravcima međusobno su različite) i ortotropan (ortogonalno izotropan – ako ima različite osobine u dva ili tri međusobno upravna pravca)

Oblik tela

1. Linijski noseći element (štap, greda)

– jedna dimenzija je znatno veća od druge dve.
– nastaje tako što se proizvoljna ravna figura kreće duž neke linije tako da joj težište sve vreme leži na toj liniji
– granični pojam je linija
– štap je opterećen samo u pravcu svoje podužne ose nekom zatežućom silom ili momentom uvijanja
– greda može biti opterećena i upravno na svoju podužnu osu
– može biti prav ili kriv
– poprečni presek može biti promenljiv ili konstantan.

2. Površinski noseći element (ploča, ljuska)

– Ljuska je telo čija je jedna dimenzija mnogo manja od druge dve. Oblik je određen veličinama poluprečnika njenih krivina
– Ploča je ljuska čiji su svi poluprečnici krivina beskonačno veliki.
– poprečni presek može biti konstantan i promenljiv.
– srednja površ: kod ljuske je kriva, a kod ploče ravna.

Podeli