Pio ili pijo – Kako se piše

Ako se pitate da li se piše pio ili pijo, odgovor glasi: piše se pio. Pojašnjenje zašto je tako saznajte u nastavku teksta.

Objašnjenje zašto je ispravno pio

Reč pio je radni glagolski pridev (muški rod jednine) glagola piti. Pravilo u vezi sa pisanjem glasa J između vokala I i O glasi: ne piše se, osim kada je J deo osnove. Kod reči pio J nije deo osnove, stoga nema opravdanog razloga da se nađe u ovoj reči.

Nadamo se da je razrešena dilema da li se piše pio ili pijo, te da neće biti problema sa pisanjem pravilnog oblika ove reči u budućnosti.

Podeli