IT praksa u Informativnom centru Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu – Informativni centar (ICUB) otvara konkurs za prijem 2 praktikanta u Informativnom centru Univerziteta u Beogradu.

Univerzitet u Beogradu

Poslodavac: Univerzitet u Beogradu, Informativni centar Univerziteta u Beogradu
Pozicija: Praktikant u Informativnom centru
Broj mesta: 2
Lokacija: Beograd

ICUB Praktikant 1

Opis poslova:

– Ažuriranje sadržaja sajta;
– Dokumentovanje procedura vezanih za web sajt;
– Analiza posećenosti i rangiranja sajta;
– Optimizacija za pretraživače (SEO);
– Razvoj novih funkcionalnosti sajta;
– Dizajn korisničkog interfejsa;
– Ostali poslovi vezani za razvoj i ažuriranje Internet sajta.

Potrebna znanja:

PHP, MySql, HTML, CSS, javascript, SEO, Google Analytics, WordPress.

Obrazovanje:

Student osnovnih i/ili master studija Elektrotehničkog, Matematičkog ili Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu računarskog/informacionog smera.

ICUB Praktikant 2

Opis poslova:

– Analiza korisničkih zahteva i izrada funkcionalne specifikacije;
– Dokumentovanje informacionog sistema;
– Praćenje rada informacionog sistema;
– Ostali poslovi vezani za razvoj informacionog sistema.

Potrebna znanja:

Projektovanje informacionih sistema, proces razvoja softvera, baze podataka,  programiranje.

Obrazovanje:

Student osnovnih i/ili master studija Elektrotehničkog, Matematičkog ili Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu računarskog/informacionog smera.

Način prijave:

  • Poslati CV i linkove ka konkretnim projektima koje je kandidat radio na email: zoran.sevarac@rect.bg.ac.rs;
  •  U CC dodati prijava@razvojkarijere.bg.ac.rs;
  •  U subject-u navedite za koju se poziciju prijavljujete (npr. ICUB Praktikant 1).

Rok za prijavu: 04. 02. 2016. godine

Podeli