Predmet sociologije

Predmet sociologije je ljudsko društvo kao celina – totalitet.

 

Društvene pojave :

 

  1. Složen pojam objedinjuje sva društvena delovanja, socijalna akcija – aktivna strana čoveka.
  2. Društveno ponašanje – pasivna strana čoveka.
  3. 3. Društveni odnosi – socijalne interakcije (medjusobni uticaj I delovanje ljudi jednih na druge).
  4. Kolektivne društvene tvorevine – institucije I organizacija.

 

Društvena pojava je složen pojam – svaki oblik ponašanja pojedinaca koji je uslovljen delovanjem drugih pojedinaca.

 

Društvo – trajna celina društvenih pojava.

Dve oblasti koje proučavaju društvo:

 

–         makro sociologija – proučava društvenu (globalnu) strukturu I promene.

–         mikro sociologija – proučava odluke društvenosti, obrasci kulture, stil I način života itd.

Podeli