Prirodna i društvena sredina

Prirodna sredina su prirodni činioci koje čovek zatiče rodjenjem na teritoriji, okvir života društva (klima, hidrografija, rudno bogatstvo, reljef … ). Prirodni resursi odredjuju stepen razvijenosti društva, odnosno društvene sredine koju stvara čovek. Prva naselja u neolitu („Neolitska zelena revolucija, počeli su da se bave poljoprivredom“). Ljudi počinju da se vezuju trajnije za jedan prostor. Stanovništvo je bitna karika izmedju prirode i društva. Demografija je nauka koja proučava stanovništvo, od reči demos što znači narod i grafein što žnači opisivati. Proučava prirodno kretanje stanovništva (natalitet, mortalitet, fertilitet), analiza stepena razvoja društva. Proučava mehanička kretanja stanovništva (migracije, emigracije i imigracije). Neolit 3.000.000 ljudi.

Ljudi su teško živeli, životni vek je bio 25 – 30 godina do sredine feudalizma, bolesti (kuga). Pronalasci dovode do drastičnog skoka broja stanovništva. 18. vek 2,4 milijardi ljudi, bolji uslovi, život do 50-60 godina. Danas na svetu živi 6,5 milijardi ljudi.

Demografska eksplozija – nerazvijene zemlje. Ima mnogo mladog radno sposobnog stanovništva, ne mogu da nadju posao.

Bela kuga – smanjenje nataliteta, razvijene zemlje. Nedostaje radno sposobno stanovništvo, nema prirodnog priraštaja. Četiri bračna para, jedna beba.

Uvozi se radna snaga iz nerazvijenih zemalja.

Populaciona politika – sve mere koje država donosi da bi vodila brigu o svom stanovništvu odnosno za regulisanje demografskog razvoja.

Kina je donela zakon gde se dozvoljava roditeljskom paru rodjenje samo jednog deteta.

Ljudi dobijaju privilegije, uspeli su da smanje natalitet samo u velikim gradovima gde je obrazovanije stanovništvo.

Švedska je imala problem radne snage, imala je ili mlado ili staro stanovništvo, pa su uvozili radnu snagu.

Bela kuga je zastupljena u svim delovima Srbije.

Podeli