Savremena keramika

Prema tome koje se sirovine koriste za proizvodnju keramike, keramiku smo podelili na:

Klasičnu, koja se dobija od prirodnih mineralnih sirovina, koje se uzimaju direktno iz zemljine kore. Klasični keramički proizvodi otporni su na povišenoj temperaturi, ali su krti i nepodnose nagle temperaturne promene.

Savremenu, od specijalno prečišćenih prirodnih sirovina/poluproizvoda čiji je sastav unapred poznat, oksidi karbidi. Nitridi, alkani/zemnoalkani. U savremenu keramiku spadaju:

Čista oksidna keramika, po hemijskom sastavu H2O3. Primenjuje se kod vakuumskih prekidača. Otporna je na kumulativno dejstvo, protivoklopnih projektila.

Neoksidna keramika, po stastavu boridi, karbidi i nitridi. Boridna keramika (BN)n – borazon u spravama za sečenje i glačanje. Ima tvrdoću dijamanta. Karbid B i C kao abrazivni materijal. Nitiridi, za lopatice gasnih turbina (japan).

Nuklearna, oksid/karbid i (UO2 , UC) za dobijanje nuklearnih goriva.

Keramika za elektrotehniku. Feroelektridi – izolatori, feromagnetici(memorija računara, radio, TV uredjaji), elektrostatici (električnu informaciju pretvaraju u optičku, u laserskim uredjajima).

Kompozitni keramički materijali, keramika – staklo i keramika – metal. Za skije, štapove za golf, teniske rekete, svemirske letelice, računare.

Ugljenični materijali, pirokarbon –ugljenična vlakna, delovi aviona, automobila, motora, helikoptera. Mogu izdržati i temperature veće od 3000 stepeni. Male gustine, a velike vatrostalnosti.

Specijalni keramički materijali, po sastavu Al2O3 (fosfati). Bioaktivna keramika, biokeramika, za veštačke kukove, zglobove, zube.

Podeli