„Sloboda sveta“ Šandor Petefi

Romantičar (to vidimo po nazivu pesme, karakterističnom upravo za ovu epohu).

Ideja za koju se zalaže je da ceo svet bude slobodan!

Ppesnici romantizma, spremni su da se žrtvuju zarad svojih ideja!

Motiv korak za romantizam – PROTIV TIRANA.

Pesma je revolucionarna.

Šandor ne govori samo o slobodi svoje zemlje, nego uopšte u svetu; celog čovečanstva.

Prisutan je motiv smrti – svestan je da ne želi da umre u krevetu, mirnom smrću, jer njegov život ima smisao jedino ako umre za svoju ideju.

Sebe predstavlja kao bor, kao stenu.

TEMA PESME –Umreti za svoje ideale, ciljeve!

Podeli