Struktura i društvene grupe

Pojam društvene strukture (structura – sastav gradja).

Sociologija se bavi elementima društva i kako društvo kao celina povezuje te elemente u celinu. Može se desiti da se menja struktura, a da sastav ostaje isti, ili obrnuto. Proizvodnja. Menja se politički sistem (sastav se menja). Osnovni elementi svakog društva:

  1. Društvene grupe
  2. zajednice (malo veća grupa ljudi)
  3. institucije (civilizacijski razvoj)
  4. organizacije

Sve ovo su kolektivne društvene tvorevine.

 

Društvene grupe su skupine ljudi povezane raznim činiocima (poreklom, delovanjem, interesima, želojama, sklonostima). Bez obzira na kriterijum grupisanja, bitno je da svako oseća snažno osećanje pripadnosti datoj grupi.

Vrste grupa:

–         srodničke (rodovi, bratstva, porodica)

–         funkcionalne (ekonomske (ekonomski interes), religijske, političke, kulturne, sportsko rekreativne … )

–         statusne (klasse, staleži, slojevi, elita i masa)

–         prostorne (seosko ili gradsko stanovništvo)

–         kulturno-istorijske (na osnovu porekla, etničke zajednice, plemena, narod, nacije)

–         društvene grupe – male i velike, otvorene (partije) i zatvorene (sekte).

 

Drutvene zajednice su skupine ljudi povezane različitim interesima. Proučavao ih je Ferdinand Tenis – porodica. „Veštačka društva“ npr. odeljenska zajednica. U porodici vladaju prisni odnosi, medjusobna solidarnost, mogućnost ispomoći u organizaciji zajednice.

Podeli